Likninger og ulikheter 5.trinn

løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning

Vi utforsker en likning og en ulikhet.

Vi skal bruke digitale verktøy til å utforske flere metoder hvor vi kan løse likninger og ulikheter.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring