Utforske regnearter med Excel

Når vi jobber med regneark i matematikken så snakker vi om et digitalt regneark. Vi bruker ofte en program som heter Excel. La oss se hvordan vi kan bruke Excel til å jobbe med de fire regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Oppgave til etterarbeid!

Lag 5 regnestykker med addisjon, 5 med subtraksjon, 5 med multiplikasjon og 5 med divisjon. Gi oppgavene til en klassekamerat og be han/ho om å finne svarene i Excel. Husk at dere må bruke formler og ikke bare skrive svaret i en celle.

DigitAbel – for dypere læring