Utforske regnearter med Python og Scratch

Vi kan bruke programmering og koding til å gjøre mange utregninger og beregninger for oss. Det er lurt å lære seg å kode, og da må du kunne et programmeringsspråk. Vi bruker Python og Scratch til aktivitetene på 5. trinn. En kode kan raskt finne svar på vanskelige oppgaver som vi mennesker ville brukt lang tid på å løse. Når vi skal lære et nytt språk så må vi begynne litt enkelt. I løpet av 5- 10 trinn så vil du bli veldig god i koding dersom du jobber godt med oppgavene på Digitabel. 

La oss lage noen variabler og se hvordan vi kan bruke Python og Scratch til å jobbe med de fire regneartene. 

Pyton
				T1 = 40
T2 = 10
Sum = T1 + T2
Dif = T1 - T2
Produkt = T1 * T2
Kvotient = T1 // T2
print(Sum)
print(Dif)
print(Produkt)
print(Kvotient)
			
Oppgave til etterarbeid!

Nå har du laget en “kalkulator” i Python som du kan bruke til de fire regneartene. Kan du teste den ut ved å bytte variablene T1 og T2 til tre-siffrede tall?

DigitAbel – for dypere læring