Utforske regnearter med Geogebra

Vi bruker Geogebra mest til å tegne og gjøre målinger på ulike geometriske figurer. Vi kan også bruke Geogebra til å lage variabler som vi kan bruke til å tegne for eksempel rette linjer. Geogebra har også sin egen “kalkulator” som heter CAS.

La oss se om vi kan bruke glidere og rette linjer i Geogebra når vi jobber med de fire regneartene. Vi sjekker svarene ved å bruke CAS.

Oppgave til etterarbeid!

Kan du endre innstillingene på gliderene T1 og T2 slik at de kan være tall fra 0-100. (høyreklikk eller hold fingeren på glideren og velg innstillinger/settings). Lag noen nye regnestykker og sjekk svarene i CAS.

DigitAbel – for dypere læring