De fire regneartene 5.trinn

“utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive tall og brøk og forklare tenkemåtene sine”

Bruke digitale verktøy til å regne med positive tall.
La oss teste ut hvordan vi kan jobbe med de fire regneartene ved hjelp av digitale verktøy. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring