Utforske brøk med Excel

Når vi jobber med å forstå brøker så er det viktig å se sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. Alle brøker har en verdi som kan skrives som et desimaltall og som prosent.

I Excel så kan vi lage oversiktlige tabeller med de kolonne-overskriftene vi ønsker. Vi kan også bruke formler og autofylling av celler for å jobbe raskere og mer effektivt. Vi ser på noen brøker og hvordan vi kan representere de på ulike måter i et regneark. 

Oppgave til etterarbeid!
  • Bruk Excel til å finne flere brøker som har verdi 0,5
  • Bruk Excel til å finne flere brøker som har verdi 25%

DigitAbel – for dypere læring