Utforske brøk med Python og Scratch

Når vi jobber med brøk så kan vi lage koder i Python og Scratch som vi kan bruke til å utforske. Vi kan opprette variabler for teller, nevner, desimaltall og prosent og få koden til å skrive ulike representasjoner av brøkene.  Vi kan også bruke løkker for å gjøre koden mer effektiv.

La oss teste ut!

Pyton
				#t -> teller
#n -> nevner
t = 5
n = 10
des = t/n
pros = round(des*100)
print(t,"/",n)
print(des)
print(pros,"%")

#---med løkke------

n = 10
for t in range(1,11):
    des = t/n
    pros = round(des*100)
    print(t,"/",n,des,pros,"%")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du bruke koden over til skrive ut brøker, desimalverdier og prosentverdier fra 1/100 – 100/100?

DigitAbel – for dypere læring