Utforske brøk med Geogebra

I Geogebra kan vi enkelt tegne geometriske figurer som vi kan bruke til å representere verdien av en brøk. Vi kan lage ulike mangekanter som representasjoner for brøkene.  La oss teste ut med brøken:

4/10 

Oppgave til etterarbeid!

Bruk mangekanter i  Geogebra til å  lage flere representasjoner av brøker som har verdi 0,25 og 0,5. Sammenlign med andre i klassen og se om dere har noen like representasjoner. 

DigitAbel – for dypere læring