Brøk 5.trinn

representere brøker på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene

Vi gjør om brøker til desimaltall og prosent

La oss bruke digitale verktøy til å utforske og representere brøker på ulike måter. 

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring