Hvor fort blir kaffen kald…i Geogebra?

Når jeg er så dum at jeg benytter meg av en plastkopp til å ha kaffen i, så vil kaffen bli fort kald. Men hvor fort? Jeg har koblet til en sensor fra Pasco, og måler denne temperaturen. Jeg har samlet målingene mine i tabellen under.

Kan du lage et funksjonsuttrykk T(x) som viser temperaturen av kaffen etter at det har gått x minutter?

Hva vil du si er styrken og svakheten til funksjonen din?

PS!
Det vil lønne seg å måle temperaturen i kaffen i antall grader over romtemperatur. Dvs dersom den faller til 0 har temperaturen i kaffen blitt lik romtemperatur.

Oppgave til etterarbeid!

Vi har her vist at temperaturen synker mot romtemperatur. Hvordan vil du gjennomføre dette forsøket hvis du skal måle temperaturutvikling i et glass med melk som kommer rett fra kjøleskap?

DigitAbel – for dypere læring