Lage en enkel modell av ballkast med regresjon i Geogebra

Vi tegner tre punkter i Geogebra som skal representere tennisballens startpunkt, toppunkt og nullpunkt. Altså hvor ballen er når du slipper den, når den er på sitt høyeste og når den lander på bakken.

Oppgave til etterarbeid!

Bruk regresjon og lag din egen matematiske modell som kan beskrive en hendelse.

DigitAbel – for dypere læring