Beskrive ballbanen til et golfslag med regresjon i Geogebra

Du har funnet ut at dine golf-utslag har en gjennomsnittlig høyde på 25 meter og lengde på 200m.  Denne informasjonen kan du bruke til å lage punker i grafikkfeltet i Geogebra. Du kan simulere ballbanen med utgangspunkt i hva du vet om høyde og lengde. Koordinat (0,0) er start for slaget. X-aksen viser lengde i meter og Y-aksen viser høyde i meter.

Oppgave til etterarbeid!

Når du kaster en dart-pil, så må du stå en bestemt avstand fra brettet, og brettet skal festes en bestemt høyde fra gulvet. Finn disse størrelsene, og lag et funksjonsuttrykk som viser dart-pilas bane i lufta på vei til brettet.

DigitAbel – for dypere læring