Regresjon 10.trinn

“modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige”

“bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater

Kan jeg kage en funksjon ut av golfslaget mitt?
Golf er blitt populært etter pandemien. Ny teknologi gjør at vi kan få mye informasjon om hvert eneste slag. Det betyr ar du kan få nøyaktige tall på hvor langt og hvor høyt du slår ballen dersom du ønsker det. Kan vi bruke det sammen med regresjon i Geogebra til å forske på ditt golfslag?

Hvor fort blir kaffen kald
Når vi lar kaffen stå i et pappkrus, så vil temperaturen falle. Vil sammenhengen være lineær? La oss teste. Alt du trenger er en temperaturmåler, ett pappkrus og rykende varm kaffe 😉

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring