Regresjon 10.trinn

“modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige”

“bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater

Vi lager en matematisk modell som beskriver et kast med en tennisball
Vi bruker regresjon til å finne et funksjonsuttrykk som kan beskrive ballbanen. 

Kan jeg lage en funksjon ut av golfslaget mitt?
La oss bruke regresjon i Geogebra til å finne en funksjon som beskriver ballbanen til golfslaget mitt.

Hvor fort blir kaffen kald
Når vi lar kaffen stå i et plastkrus, så vil temperaturen falle. Vil sammenhengen mellom tid og temperatur være lineær? La oss teste.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring