Utforske verditap ved bilkjøp i Geogebra.

Man kan ha behov for å kjøpe seg en ny bil, men det er alltid lurt å se litt på hvordan den vil utvikle seg i verdi etter hvert som årene går. Hva vil verdien være når du skal selge bilen om noen år.

La oss se på utviklingen av verditapet på en Porsche Taycan.
Pris: 1 200 000 kroner
Gjennomsnittlig årlig tap: 15%

Oppgave til etterarbeid!

Du har kjøpt deg en moped til 25 000 kroner. Den har et forventet gjennomsnittlig årlig verditap på 12%.  Hvordan vil verdien på mopeden utvikle seg fra du kjøpte den.

DigitAbel – for dypere læring