Lage budsjett og regnskap i Excel.

Som student er det viktig å ha kontroll på økonomien sin, og for mange er dette første gang de må ordne dette selv. Det blir mye enklere dersom man klarer å lage, og holde seg til et budsjett.

Budsjettet vil også danne grunnlaget for et regnskap, dersom man ønsker å få full kontroll på sin egen økonomi. Vi lager begge deler 😀

Oppgave til etterarbeid!

Planlegg din egen studenttilværelse. Finn en hybel du ønsker å leie, finn ut hva du kan få i studielån, finn typiske utgifter og lag et budsjett som er tilpasset din situasjon.

DigitAbel – for dypere læring