Utforske serielån og annuitetslån i Excel.

I Norge er et gjennomsnitlig boliglån på 2 950 000,- og boliglånsrenten ligger på 5,7 %. Hva betyr dette for et boliglån som skal betales ned over 30 år? 

Vil det lønne seg å ta opp et serielån eller et annuitetslån, og hva er egentlig forskjellen? La oss utforske… 

Oppgave til etterarbeid!

Vi har her sett hvordan annuitetslån og serielån fungerer på et boliglån som betales over 30 år. Kan du lage en tilsvarende nedbetalingsplan for et billån på kr 250 000,- og som betales ned over 5 år?

DigitAbel – for dypere læring