Utforske serielån og annuitetslån med Python.

Å regne ut terminbeløpet til et annuitetslån kan enkelt regnes ut i Excel med funksjonen =AVDRAG. I python er det ikke like enkelt. Det finnes biblioteker som kan importeres, men disse bibliotekene er ikke alltid tilgjengelige. 

La oss lage vår egen funksjon, og finne ut hva som blir total nedbetaling for både serielån og annuitetslån. I denne koden har jeg valgt å kalle funksjonen for terminbeløp for tba (termin beløp annuitet).

Pyton
				# En funksjon som regner ut terminbeløp til et annuitetslån
def tba(rente, terminer, laan):
    return round(laan * ((rente * (1 + rente) ** terminer) / ((1 + rente) ** terminer - 1)), 2)

#----------------------------------
# Lånebetingelser
LAAN = 2950000
RENTE = 5.7/100
TERMINER = 360
#----------------------------------

# Annuitetslån
#----------------------------------
terminbelop = tba(RENTE/12, TERMINER, LAAN)
total_innbetaling = round(terminbelop * TERMINER, 2)

print("\nAnnuitetslån - Lånebeløp:", LAAN, "Rente:", RENTE * 100, "%  Antall terminer:", TERMINER)
print("-" * 70)
print("Fast innbetaling hver termin: kr", terminbelop)
print("Innbetaling totalt: kr", total_innbetaling)

# Serielån
#----------------------------------
avdrag = LAAN / TERMINER
restlaan = LAAN
totalt = 0
for i in range(TERMINER):
    rente = restlaan * RENTE / 12
    totalt += rente + avdrag
    restlaan -= avdrag
totalt = round(totalt, 2)
forste_term = round(avdrag + LAAN * RENTE / 12, 2)

print("\n\nSerielån - Lånebeløp:", LAAN, "Rente:", RENTE * 100, "%  Antall terminer:", TERMINER)
print("-" * 70)
print("Terminbeløp første termin: kr", forste_term)
print("Innbetaling totalt: kr", totalt)
print("\n")
			
Oppgave til etterarbeid!

Bruk programmet ditt til å finne ut hvordan du ønsker å finansiere en bruktbil som du finner på finn.no.

DigitAbel – for dypere læring