Planlegge bilkjøp med kredittkort i Geogebra

Pris for bruktbil: 75000
Rente 25% paa

Det kan være mange fordeler med å bruke kredittkort, men det krever at man haroversikt og kontroll på økonomien. Her skal vi bruke Geogebra til å se hvordan gjelden vil utvikle seg dersom det ikke betales noe på lånet.

Oppgave til etterarbeid!

Du har kjøpt deg en bruktbil til kr 75.000,-

Bilen vil falle i verdi, og det er vanlig å tenke at en bruktbil faller ca 15% i verdi hvert år. Lag en funksjon som viser verdien på bilen etter x år.

DigitAbel – for dypere læring