Økonomi 10.trinn

“planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi”

“utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Kjøp av bruktbil
Du skal kjøpe deg en bruktbil til kr 75 000,- La oss utforske noen alternativer for hvordan du skal klare å betale for denne bilen. Hva er lurest? Øke boliglånet? Ta opp billån? Kjøpe med kredittkort? Hva blir egentlig prisen for bilen med disse løsningene?

Verditap på bilkjøp
Du har kjøpt deg en Porsche til 1 200 000 kr. La oss utforske hvordan verdien på denne bilen utvikler seg over tid. Var dette et lurt kjøp?

Boliglån
Hva lønner seg når man skal ta opp et boliglån; serielån eller annuitetslån? La oss utforske styrker og svakheter med begge.

Budsjett
Om noen få år skal du styre din egen økonomi. Da vil det være lurt å kunne sette opp et budsjett, dvs legge en plan for din egen personlige økonomi. La oss lage et typisk budsjett for en student. 

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring