Hvor mye veier røret i Excel

Vi ønsker å finne ut hvor mye dette røret veier, og bare basert på dette bildet, så sier det seg selv at vi neppe kommer til å klare å regne ut et helt eksakt svar.

Vi må vite hva røret er laget av, tettheten til materialet, utvendig diameter, tykkelse på selve godset, og lengden på hele røret. Ingen av disse verdiene vil bli helt nøyaktig, så svaret vårt vil bli belemret med en del usikkerhet.

Allikevel er ikke matematikken bortkastet. La oss si at vi har en kran som klarer å løfte 10 000 kg. Kan vi benytte oss av denne kranen, eller må vi leie inn en større kran? Dette kan vi faktisk besvare ganske greit…..la oss prøve, med hjelp av Excel.

Oppgave til etterarbeid!

Hvor stort kunne målene på røret vært dersom det skulle veid akkurat 10 000 kg?

DigitAbel – for dypere læring