Hvor mye veier røret i Python

Dette er et voksent rør, men kan vi anslå hva det veier? “Det kommer jo helt an på”, sier du nok, men hva kommer det an på? Hva trenger vi å vite for å regne ut vekten til røret?

Vi lager et dataprogram som regner ut vekten av røret basert på variabler som raskt kan endres. Vi ser på hvordan vi kan strukturere et slikt program slik at det kommuniserer godt, og kan benyttes i andre sammenhenger. 

Pyton
				# Et program som utforsker vekt på et betongrør
# Alle mål oppgitt i meter
UTV_DIAMETER = 4 # Rørets utvendige diameter
TYKKELSE = 0.2 # Tykkelsen på godset (betongen)
LENGDE = 4 # Hvor langt er røret
TETTHET = 2400 # Tetthet målt i kg/m^3
#-----------------------------------------------

utv_rad = UTV_DIAMETER / 2 # beregner utvendig diameter
innv_rad = utv_rad - TYKKELSE # beregner innvendig diameter

utv_vol = 3.14 * utv_rad ** 2 * LENGDE # beregner utvendig volum
innv_vol = 3.12 * innv_rad ** 2 * LENGDE # beregner innvendig volum
massivt_vol = round(utv_vol - innv_vol,2) # beregner massivt volum
print("Volum massivt gods:", massivt_vol, "m^3") # printer ut resultat til skjerm
print("Vekt:", massivt_vol * TETTHET,"kg")
			
Oppgave til etterarbeid!

Hva kan disse rørene veie? De er laget av PVC… 🙂 Se om du kan benytte deg av det samme programmet.

DigitAbel – for dypere læring