Spenne en wire fra Moss til Horten i Geogebra

Spenne opp en wire? Fra Moss til Horten? Vel, det lar seg sikkert gjøre, men det høres ut som veldig mye arbeid…selv om vi finner svaret på spørsmålet alle stiller seg:

“Hvor lang under vannet vil wiren være på midten når vi spenner den tvers over Oslofjorden?”

For; en slik wire vil ligge under vann på midten, fordi Jorden er formet som en kule, så er ikke overflaten helt flat. Derfor vil heller ikke denne wiren ligge jevnt med vannet hele veien.

La oss lage en modell i Geogebra, så slipper vi å teste selv 😉

Oppgave til etterarbeid!

La oss dra ned på kaia i Moss igjen, men denne gangen lar vi wiren være hjemme. Vi tar heller med oss en laser-penn, og monterer den slik at den lyser vannrett i retning Horten. 

Dersom det stemmer at jorda er en kule, så vil denne lystrålen være høyere og høyere over bakken, jo lenger unna vi reiser. Hvor langt over bakken vil denne lysstrålen være i Horten?

DigitAbel – for dypere læring