Beregne volumet til et A4-ark i Excel

Et A4-ark kan brettes slik at det vil bli et kar, og dermed kan vi også beregne volumet i dette karet. Hva kan volumet bli? Før vi utforsker, så kan det være lurt å løse en liten oppgave først:

“Tenk at vi har et ark som er 30×40 cm stort. Vi bretter opp 3 cm kant på alle 4 sidene. Regn ut volumet til karet!”

Husket du på at grunnflaten blir mindre når vi bretter opp kantene? 😉

Et A4-ark er 210×297 mm stort. Hvor mye vann kan jeg helle opp i et slikt kar? Hvor høye kanter må jeg lage dersom jeg vil ha nøyaktig 1 liter?

Oppgave til etterarbeid!

Et A3-ark er akkurat dobbelt så stort som et A4-ark. Hva med volumet?

DigitAbel – for dypere læring