Beregne volum av et A4-ark i Python

Kan vi bruke programmering til å utforske volumet til dette brettede karet?
Det er klart vi kan! 

Fordelen med programmering er at vi kan automatisere store mengder med utregninger, og la datamaskinen ta seg av den kjedelige jobben. Vi kan altså sette opp programmet til å variere høyden til karet, og regne ut volumet til hver enkelt høyde. Her er det viktig å være nøye med output, slik at programmet kommuniserer godt.

Pyton
				# Et program som regner ut volum av et ark med varierende brettekanter (høyde)

for hoyde in range(0,100): # En løkke som endrer variabelen 'hoyde'
    lengde = 297 - 2 * hoyde # Beregner lengde
    bredde = 210 - 2 * hoyde # Beregner bredde
    volum = lengde * bredde * hoyde # Beregner volum
    print("Høyde:", hoyde, "Volum:", volum, "mm3\t", round(volum/1000000, 2), "liter") # Skriver ut volum
			
Oppgave til etterarbeid!

Programmet over beregner volumet i karet i millimeter. Kan vi lage en løkke som bruker desimaltall, og dermed regne ut med større nøyaktighet?

Bruk google til å finne forslag på løkker med desimaltall.

DigitAbel – for dypere læring