Matematiske modeller 10.trinn

“modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige”

“utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering”

Volum av et A4-ark
Vi kan brette opp kantene på et A4-ark, slik at det blir et lite kar. Hva kan volumet til dette karet bli? La oss utforske litt 😀 

Spenne opp en wire fra Moss til Horten
Hvis vi tenker oss at vi spenner opp en wire i vannkanten i Moss som går over hele Oslofjorden, og som festes i vannkanten Horten, så vil denne wiren ligge helt jevnt med vannet….eller?

Hvor mye veier røret?
Matematikk dreier seg veldig sjelden om å finne nøyaktige svar. Faktisk så dreier det seg oftest om å komme med så gode antakelser som mulig. Her må vi undersøke, finne informasjon, lage modeller og regne ut.

Åpen aktivitet

DigitAbel – for dypere læring