Matematiske modeller 10.trinn

“modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige”

“utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering”

Vi beregner volum av et A4-ark
Vi kan brette opp kantene på et A4-ark, slik at det blir et lite kar. Hva kan volumet til dette karet bli? La oss utforske litt 😀 

Spenne opp en wire fra Moss til Horten
Hvis vi tenker oss at vi spenner opp en wire i vannkanten i Moss som går over hele Oslofjorden, og som festes i vannkanten Horten, så vil denne wiren ligge helt jevnt med vannet….eller?

Hvor mye veier røret?
Praktisk matematikk dreier seg veldig sjelden om å finne nøyaktige svar. Faktisk så dreier det seg oftest om å komme med så gode antakelser som mulig. Her må vi undersøke, finne informasjon, lage modeller og regne ut.

Hvor lang tid tar det før melken blir varm?
Når du tar ut melk fra kjøleskapet, heller opp et glass og setter det på benken, så vil temperaturen i melken stige. Hvor fort? Vi lager en aktivitet der vi benytter alle tre digitale verktøy….

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring