Vi utforsker lineære funksjoner i Excel.

Du skal ha leiebil og kan velge mellom to prismodeller:

Bil A: 5 kr per km og 600 kr startpris
Bil B: 9 kr per km og 400 kr i startpris 

Hvilken leieavtale skal jeg velge?

Oppgave til etterarbeid!

Du skal leie sparkesykkel og du kan velge mellom to leieavtaler:
Flex: 2,5 kroner per minutt og 50 kroner i startleie.
Wheele: 2 kroner per minutt og 100 kroner i startleie.
Hvilken avtale bør du velge?

DigitAbel – for dypere læring