Lineære funksjoner  10.trinn

utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy”

bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater

 

Vi utforsker lineære funksjoner:
Lineære funksjonsuttrykk bestemmes av et stigningstall og et konstantledd, og det generelle uttrykket er y=ax+b.

La oss utforske hva stigningstall og konstantledd egentlig er for noe.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring