Modellere en praktisk situasjon i Excel

Du har fått sommerjobb som bilvasker og du kan velge mellom to alternativer for lønn.  

Alternativ 1:  
Du får 50 kroner for hver bil du vasker og 300 kroner fast hver dag. 

 

Alternativ 2:
Du får 75 kroner for hver bil du vasker og 50 kroner fast hver dag.  

Du kan maks vaske 20 biler på en dag. 

La oss lage en oversiktlig tabell i Excel der vi kan bruke to funksjonsuttrykk til å utforske og argumentere for hvilken lønnsmodell du bør velge.  

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en annen praktisk situasjon og modellere den med en tabell i et regneark?

DigitAbel – for dypere læring