Modellere en praktisk situasjon med Python

Du har fått sommerjobb som bilvakser og du kan velge mellom to alternativer for lønn.  

Alternativ 1:  
Du får 50 kroner for hver bil du vasker og 300 kroner fast hver dag. 

Alternativ 2: 
Du får 75 kroner for hver bil du vasker og 50 kroner fast hver dag.  

Du kan maks vaske 20 biler på en dag. 

La oss lage et dataprogram hvor vi kan bruke to funksjonsuttrykk til å utforske og argumentere for hvilken lønnsmodell du bør velge. 

Pyton
				for biler in range(0,21):
    alt1 = 50*biler + 300
    alt2 = 75*biler + 50
    print("Antall bilvask:",biler, " alternativ 1:", alt1, "kr altenativ 2:", alt2,"kr")
			
Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en annen praktisk situasjon og modellere den med et dataprogram?

DigitAbel – for dypere læring