Modellere en praktisk situasjon i Geogebra.

Du har fått sommerjobb som bilvakser og du kan velge mellom to alternativer for lønn.  

Alternativ 1:  
Du får 50 kroner for hver bil du vasker og 300 kroner fast hver dag. 

Alternativ 2: 
Du får 75 kroner for hver bil du vasker og 50 kroner fast hver dag.  

Du kan maks vaske 20 biler på en dag. 

La oss lage to funksjonsuttrykk og modellere situasjonen med to lineære grafer i Geogebra. Vi bruker grafene til å utforske og argumentere for hvilken lønnsmodell du bør velge. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en annen praktisk situasjon og modellere den i Geogebra?

DigitAbel – for dypere læring