Vi utforsker lineære funksjoner med Python

Du skal ha leiebil og kan velge mellom to prismodeller:

Bil A: 5 kr per km og 600 kr i startpris
Bil B: 9 kr per km og 400 kr i startpris 

Hvilken leieavtale skal jeg velge?

Pyton
				for km in range(0,201):
    Ba = 5*km + 600
    Bb = 9*km + 400
    print(km,Ba,Bb)
			
Oppgave til etterarbeid!

Du skal leie sparkesykkel og du kan velge mellom to leieavtaler:

Flex: 2,5 kroner per minutt og 50 kroner i startleie.
Wheele: 2 kroner per minutt og 100 kroner i startleie.

Hvilken avtale bør du velge?

DigitAbel – for dypere læring