Lineære funksjoner  10.trinn

utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy”

bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater

 

Vi utforsker lineære funksjoner:
Lineære funksjonsuttrykk bestemmes av et stigningstall og et konstantledd, og det generelle uttrykket er
y = ax + b

La oss utforske hva stigningstall og konstantledd egentlig er for noe.

Vi utforsker og modellerer en praktisk situasjon.

Vi kan modellere praktiske situasjoner ved å uttrykke dem med funksjoner. 

La oss modellere, utforske og argumentere ved hjelp av lineære funksjonsuttrykk.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring