Utforske likningsett med Excel

Tur i butikken
Du og en kamerat dro i butikken i friminuttet og du kjøpte 5 sjokolader, og 4 brus. Du betalte 220 kroner. Kameraten kjøpte 6 sjokolader og 7 brus, og han betalte 330 kroner.

Vi lager et uttrykk som beskriver disse sammenhengene for å finne prisen for brus og sjokolade.

Vi bruker Excel til systematisk “prøv og feil metode” når vi leter etter riktig pris for sjokolade og brus. 

 

Oppgave til etterarbeid!

To bukser og en jakke koster 2200 kroner. Tre bukser og 2 jakker av samme type koster 3800 kroner.
Hva er prisen for en bukse og hva er prisen for en jakke?

DigitAbel – for dypere læring