Utforske likningssett  med Python

Tur i butikken
Du og en kamerat dro i butikken i friminuttet og du kjøpte 5 sjokolader, og 4 brus. Du betalte 220 kroner. Kameraten kjøpte 6 sjokolader og 7 brus, og han betalte 330 kroner.

Vi lager et uttrykk som beskriver disse sammenhengene for å finne prisen for brus og sjokolade.

Vi bruker Python til å modellere to situasjoner og finner ut prisen for en sjokolade og en brus.

Pyton
				for s in range(10,101):
  for b in range(10,101):
    if 5*s + 4*b == 220 and 6*s + 7*b == 330:
      print("Sjokolade:",s,"Brus:",b)
			
Skjermbilde 2023-05-22 141132

Utfordrende!!!

Ada Lovelace regnes som verdens første programmerer, selv om hun kun hadde tilgang til mekaniske maskiner. Hun fant en generell løsning på linjære likningssett. Hennes løsning kan beskrives slik:

ax+by=c
dx+ey=f

x=\frac{ce-bf}{ae-bd} og y=\frac{cd-af}{bd-ae}

Kan du benytte deg av denne metoden, og lage et dataprogram som løser slike likningsett?

Ekstra utfordring!!!

Hvordan kom Ada frem til denne løsningen? Klarer vi å løse likningsettet dersom det kun er variabler i stedet for tall?

Prøv selv å komme frem til Ada sin  løsning, eller se videoen under for å få en ide om hvordan dette kan gjøres.

Oppgave til etterarbeid!

To bukser og en jakke koster 2200 kroner. Tre bukser og 2 jakker av samme type koster 3800 kroner.
Hva er prisen for en bukse og hva er prisen for en jakke?

DigitAbel – for dypere læring