Utforske likningsett med Geogebra.

Tur i butikken
Du og en kamerat dro i butikken i friminuttet og du kjøpte 5 sjokolader, og 4 brus. Du betalte 220 kroner. Kameraten kjøpte 6 sjokolader og 7 brus, og han betalte 330 kroner.

Vi lager et uttrykk som beskriver disse sammenhengene for å finne prisen for brus og sjokolade.

Vi bruker Geogebra til å modellere to situasjoner og finner ut prisen for en sjokolade og en brus.

Oppgave til etterarbeid!

To bukser og en jakke koster 2200 kroner. Tre bukser og 2 jakker av samme type koster 3800 kroner.
Hva er prisen for en bukse og hva er prisen for en jakke?

DigitAbel – for dypere læring