Likningsett 10.trinn

lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner

modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige”

Utforske sammenhenger med to ukjente
I et likningsett har vi to sammenhenger og to ukjente variabler. Vi utforsker hvordan vi kan finne fram til de ukjente verdiene slik at begge sammenhengene stemmer.

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring