Planlegge hundegård i Excel

Abel skal bygge seg hundegård, ja. Og han har bare 20 meter med gjerde han kan benytte seg av.

Siden han bare trenger å bygge 3 vegger, så må vi være litt lure når vi skal utforske størrelsene på denne gården.

La oss kalle DE (se tegningen) for bredde og DG for lengde. Hva jeg velger som bredde, vil avgjøre hva lengden i rektangelet vil bli. Jeg vet tross alt at :
bredde + lengde + bredde = 20 m

Det betyr igjen at lengden på hundegården blir (20 – 2*bredde), og dette kan vi lage en fin oversikt over i Excel 😀

Oppgave til etterarbeid!

Hva hvis Abel kunne bygd en hundegård som hadde vært formet som en halvsirkel? Hva ville arealet i gården blitt da?

DigitAbel – for dypere læring