Planlegge hundegård i Python

Jasså, så Abel skal bygge seg en hundegård.

Han hadde altså 20 meter med gjerde, og dette må brukes på 3 vegger (veggene som på tegningen kan kalles DE, EF og FG).

Hvordan kan vi benytte oss av python til å vise denne sammenhengen? Hva blir det største arealet?

La oss sette igang!

Pyton
				from matplotlib import pyplot

bredde = []
areal = []

for i in range(11):
    bredde.append(i)
    a = i * (20 - 2 * i)
    areal.append(a)
print(bredde,"\n", areal)

pyplot.plot(bredde, areal)
pyplot.show()
			
Oppgave til etterarbeid!

Kunne Abel ha fått en større hundegård dersom han hadde valgt en annen form på gården sin?

DigitAbel – for dypere læring