Tegning av hundegård i Geogebra

Abel skal altså bygge seg en hundegård inntil husveggen sin. Han har 20 meter med gjerde å bruke, og han må lage seg tre “vegger”. Vi vet også at han ønsker seg en rektangulær hundegård.

Hvordan vil hundegården se ut? Hvor stor blir den? Hva blir arealet? Hvor mange løsninger finnes?

La oss utforske denne sammenhengen geometrisk!

Hva hvis jeg sier at arealet av hundegården er en funksjon av hvor bred gården skal være? A(x) kan være arealet, og x kan være avstanden fra D til E (se tegning). La oss lage en funksjon og utforske sammenhengene.

Oppgave til etterarbeid!

Hvordan ville du gått frem dersom han skulle bygge denne gården i et hjørne, og derfor bare trengte 2 vegger? Hva hvis gården skulle være frittstående, og han måtte bygge alle fire veggene?

DigitAbel – for dypere læring