Utforske andregrads funksjoner med Excel

En parabel.
En 2. grads funksjon er på formen y = ax^2 +bx+c.  En enkel 2. grads funksjon er y= x^2 Vi ser nærmere på hvordan vi kan lage en verditabell til denne funksjonen i Excel.

Oppgave til etterarbeid!

Hvordan vil verditabellen  til y = x^2 +5 se ut i Excel? 

DigitAbel – for dypere læring