Utforske andregrads funksjoner med Geogebra

En ballbane
Tenk at du kaster en basketball mot kurven. Funksjonsuttrykket: h(x) = -0.2x^2 +1.19x+2  kan vise ballens bane og høyde på vei mot kurven.  Vi ser nærmere på hvordan dette kan vises og utforskes.

Oppgave til etterarbeid!

I Belgias hovedstad Brussel står den kjente figuren “Manneken Pis”. En funksjon h som beskriver urinstrålens bane til den treffer bakken er gitt ved :

h(x)=-2x^2+3,8x+3

Her viser h(x) høyden til urinstrålen (i meter) over bakken når den er x meter fra Manneken målt langs bakken. 

Hvordan kan vi utforske denne sammenhengen?

DigitAbel – for dypere læring