Andre funksjoner 10.trinn

“utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy”

 

Vi utforsker andregrads funksjoner:
En 2. gradsfunksjon vil ha form som en parabel, og den vil ha et toppunkt eller et bunnpunkt avhengig av om 2 grads leddet er positivt eller negativt. La oss undersøke!

Vi bygger et nytt gjerde
Abel ønsker å lage en hundegård inntil huset sitt, og han fant en rull med 20 meter med gjerde i garasjen. Han trenger 3 vegger med gjerde, og vil at gården skal være rektangulær.
Hvordan kan hundegården se ut? Hvor stor kan den bli? 

La oss utforske!

Åpen oppgave

Lag et matematisk problem som du kan finne en løsning på.

DigitAbel – for dypere læring