Andre funksjoner 10.trinn

“utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy”

 

Vi utforsker andre  funksjoner:
Vi kan ha flere typer funksjoner som vi kan bruke til å utforske ulike sammenhenger. En 2. gradsfunksjon vil ha form som en parabel, og den vil ha et toppunkt eller et bunnpunkt avhengig av om 2 grads leddet er positivt eller negativt.

La oss undersøke 2. grads funksjoner.

Vi bygger et nytt gjerde
Abel ønsker å lage en hundegård inntil huset sitt, og han fant en rull med 20 meter med gjerde i garasjen. Han trenger 3 vegger med gjerde, og vil at gården skal være rektangulær.
Hvordan kan hundegården se ut? Hvor stor kan den bli? 

La oss utforske

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring