Utforske pytagoras-kvadrat med Geogebra

Dette kvadratet er fint som et utgangspunkt for å forstå pytagoras. Du gjenkjenner de fire trekantene, som alle er rettvinklede trekanter. De har identiske sider, som vi kaller a, b og c. La oss bruke det som utgangspunkt, og bevise sammenhengen både geometrisk og algebraisk.

Den første videoen viser hvordan man kan tegne og vise den pytagoreiske sammenhengen:

Den neste videoen viser hvordan vi kan benytte oss av den samme trekanten, og vise den pytagoreiske sammenhengen algebraisk:

Oppgave til etterarbeid!

Vi har vist sammenhengen til pytagoras algebraisk. Da viser vi at sammenhengen er generell. Kan du lage en modell (tegning) i geogebra som viser sammenhengen med heltallsverdier for både a, b og c?

DigitAbel – for dypere læring