Utforske kvadrat av rektangler med Excel

Figuren viser et stort kvadrat som består av 4 kongruente rektangler og et mindre kvadrat. Arealet av det store kvadratet er 400, dvs at hver side i det store kvadratet er 20.

Vi kaller avstanden mellom A og B for a og avstanden mellom B og C for b.

Hvor stor kan a og b være? Finn alle heltalls-løsninger.

Dra i punkt C i Geogebra-tuben under for å forske på mulige løsninger og sjekk med det du finner i Excel.

Oppgave til etterarbeid!

(a + b) (a – b) = 192

Hvor mange løsninger finnes det for a og b i denne likningen?  

DigitAbel – for dypere læring