Kvadrat av rektangler med Excel

Figuren viser et stort kvadrat som består av 4 kongruente rektangler og et mindre kvadrat. Arealet av det store kvadratet er 400.

Vi kaller avstanden mellom A og B for a og avstanden mellom B og C for b.

Hvor stor kan a og b være? Finn alle heltalls-løsninger.

Oppgave til etterarbeid!

(a+b)(a-b)=192

Hvor mange løsninger finnes det i denne likningen?  

DigitAbel – for dypere læring