Utforske et kvadrat av rektangler med Python

Figuren viser et stort kvadrat som består av 4 kongruente rektangler og et mindre kvadrat. Arealet av det store kvadratet er 400, dvs at hver side i det store kvadratet er 20.

Vi kaller avstanden mellom A og B for a og avstanden mellom B og C for b.

Hvor stor kan a og b være? Finn alle heltalls-løsninger.

Dra i punkt C på tegningen under for å utforske løsninger.

Oppgave til etterarbeid!

Et kvadrat har areal 144.
Hver side i kvadratet består av a + b der a  >  b.
Hvilke heltallsverdier kan a og b ha?

DigitAbel – for dypere læring