Utforske et kvadrat av rektangler med Geogebra

Figuren viser et stort kvadrat som består av fire kongruente rektangler og et mindre kvadrat. 

Vi kaller avstanden mellom A og B for a, og avstanden mellom B og C for b.

a) Lag et uttrykk for arealet av det hvite området.

b) Arealet av det store kvadratet er 144. Hva kan a og b være?

c) Lag en dynamisk tegning i Geogebra som viser alle mulige størrelser for a og b dersom arealet av det store kvadratet er 400. 

Oppgave til etterarbeid!

Kan du lage en dynamisk figur i Geogebra som viser den første kvadratsetningen? 

Hva med konjungatsetningen (den “tredje”)?

DigitAbel – for dypere læring