Algebra 10.trinn

“utforske og generalisere multiplikasjon av polynomer algebraisk og geometrisk”

Kvadrater og rektangler
Et stort kvadrat består av fire kongruente rektangler og et mindre kvadrat. Hvordan kan vi uttrykke dette algebraisk? Kan vi benytte oss av digitale verktøy for å forstå figuren enda dypere?

Pytagoras — Fra figur til algebra
Vi kan se på pytagoras på flere måter, men her prøver vi å se på sammenhengen geometrisk, OG algebraisk. Samtidig bruker vi denne figuren til å utlede pytagoras’ læresetning.

Åpen oppgave

DigitAbel – for dypere læring