Geogebra 6 (8. – 10.trinn)

1. Sett opp Geogebra 6 på PC’en

 • Hvilken utgave skal vi gå for? Må vi installere programmet, eller kan vi benytte oss av Geogebra Online?
  • Vår erfaring er at når vi installerer programmet så blir det problemer med skjermdriveren, og at vi ofte opplever at deler av skjermen blir et hvitt, dødt felt. Dette er ikke ideelt 😉
  • Det lureste vil i de fleste tilfeller være å bruke programmet som ligger på www.geogebra.org. Dette programmet kan også installeres som en app, slik at man kan starte det fra startmeny eller oppgavelinje. Denne versjonen er den mest stabile.
  • Sette opp programmet med språk og innstillinger på algebrafelt

2. Bli kjent med programvinduet

 • GeoGebra har valgt et helt nytt design på programmet sitt, og som en Gretten Gammel Gubbe tok det lang tid før jeg klarte å sette pris på det nye designet 😉
 • Hensikten er å tilpasse programmet til en ny generasjon brukere som er gode på “apper”
  • Inntastingsfelt er “borte”…eller?
  • Valg av verktøy krever alltid to klikk… ARRRGH!
  • Menyene er skjult…eller?
  • Algebrafelt har blitt uoversiktlig
  • “Lagre som…” har blitt en prosess med nedlasting av fil

3. Bruke Geogebra til å introdusere begrepet “funksjon”

 • En gjeng skal ta maxitaxi til byen. Turen koster kr 500.
 • Prisen per person er en funksjon av hvor mange som skal være med.
 • Vi utforsker dette ved hjelp av glider, variabler og et punkt

4. Geometriske figurer og pytagoras

 •  Vi bruker geometriske verktøy og figurer i Geogebra, og ser hvordan noen av verktøyene fungerer
 • Vi lager en tegning som kan benyttes til å vise pytagoras. Denne figuren kan printes ut og benyttes som konkret i klasserommet, eller vi kan legge til animasjoner i tegningen vår og vise sammenhengen direkte i GeoGebra.

DigitAbel – for dypere læring