Geogebra 6 (5. – 7.trinn)

1. Sett opp Geogebra 6 på PC’en

 • Hvilken utgave skal vi gå for? Må vi installere programmet, eller kan vi benytte oss av Geogebra Online?
  • Vår erfaring er at når vi installerer programmet så blir det problemer med skjermdriveren, og at vi ofte opplever at deler av skjermen blir et hvitt, dødt felt. Dette er ikke ideelt 😉
  • Det lureste vil i de fleste tilfeller være å bruke programmet som ligger på www.geogebra.org. Dette programmet kan også installeres som en app, slik at man kan starte det fra startmeny eller oppgavelinje. Denne versjonen er den mest stabile.

2. Bli kjent med programvinduet

 • GeoGebra har valgt et helt nytt design på programmet sitt, og som en Gretten Gammel Gubbe tok det lang tid før jeg klarte å sette pris på det nye designet 😉
 • Hensikten er å tilpasse programmet til en ny generasjon brukere som er gode på “apper”
  • Inntastingsfelt er “borte”…eller?
  • Valg av verktøy krever alltid to klikk… ARRRGH!
  • Menyene er skjult…eller?
  • Algebrafelt har blitt uoversiktlig
  • “Lagre som…” har blitt en prosess med nedlasting av fil

3. Utforske egenskaper og definisjoner av todimensjonale figurer.

 • Lag et rektangel med lengde 9 og bredde 5 i Geogebra.
  • Sett på vinkelmål og mål på sidelengder.
  • Sett på mål for omkrets og areal.
  • Forsøk å endre rektangelet slik at arealet blir størst mulig uten å endre omkretsen.
  • Hva ser du?
 • Se på definisjonen til et parallellogram. Kan vi bruke parallelle linjer i Geogebra til å lage et parallellogram?
  • Tips:
  • Linjestykke mellom to punkt
  • Parallell linje
  • Skjæringspunkt mellom to objekter
  • Kan vi sjekke at vi følger alle kravene til figuren?
 •  
 • Utforsking:
  • Kan du få rektangelet til å bli et kvadrat?
  • Kan vi bruke Geogebra til å lage en rombe?
  • Hva er forskjellen på et kvadrat og en rombe?
  • Er romben også et parallellogram?
  • Lag et kvadrat i Geogebra: Hvor mange navn kan denne figuren ha?

4. Utforske trekant

 • Lag en mangekant ABC. Sett på mål på sidelengder, vinkelmål, omkrets og areal.
  • Kan vi vise at vinkelsummen blir 180 grader?
  • Kan en trekant ha mer enn en rett vinkel?
  • Kan vi bruke denne trekanten til å vise at arealet blir (g*h)/2
 • Lag en likesidet trekant og sett på vinkelmål og mål på sidekanter.
  • Hva ser du med vinklene? Forklar.
  • Finn midtpunktet på AB og nedfell en normal linje fra C til midtpunktet.
  • Lag en ny mangekant DBC.
  • Sett på vinkelmål.
  • Hva ser vi? Forklar.
 • Sett mål på linjestykket DB.
  • Ser vi et mønster?

5. Utforsk sirkel

 • Lag en glider r for radius med verdier fra 0-8.
 • Lag en sirkel med radius r.
 • Fest en punkt på sirkelpereferien og vis radius.
 • Gjør det samme med diameter.
 • Sett på mål: areal, omkrets, radius, diameter.
  • Hva kan vi si om forholdet mellom diameter og radius?
 • Gi diameter navnet diameter.
 • lag en variabel i algebrafeltet: omkrets og sett den lik pi*diameter.
  • Hva ser du?
  • Hva er forholdet mellom omkrets/diameter?
 •  Hva skjer med omkrets og areal av en sirkel når radius endres?
 • Hva skjer når raduis = 0?
 • Hvor mange r^2 er det plass til inne i en sirkel?

6. Utforsk ligninger

Se på ligningen: x + 6 =  8

Venstre siden av ligningen (x+6) kan tastes inn i input feltet i Geogebra. Det blir en rett linje i koordinatsystemet(grafikkfeltet).

 • Tast inn x+6 i inputfeltet.
 • Hva er verdien til linja x+6 når x = 1, x = 2, x = 3 osv.
 • Hva er da løsningen på når x + 6 = 8 

Se på ligningen: 3 + 2x = 7 + x

Både venstre side ( 3 + 2x) og høyre side (7+x) blir rette linjer i grafikkfeltet.

 • Tast inn 3+2x i inputfeltet.
 • Tast inn 7+x i inputfeltet.
 • Hvilken x-verdi er det som gjør at begge linjene har lik verdi?
 • Hva blir verdien av venstre og høyre side da?

Linjene har fått et navn: f og g.

 • Tast inn f+2 i inputfeltet.
 • Tast inn g+2 i inputfeltet.
 • Hva ser du?
 • Tast inn f-2 i inputfeltet.
 • Tast inn g-2 i inputfeltet.
 • Hva se du?
 • Prøv med multiplikasjon og divisjon.

DigitAbel – for dypere læring