Digitable innleveringer

8.trinn - Uke 41

Vi bruker ofte prosent og brøk for å beskrive en andel. Du skal nå utforske litt sammenhenger mellom prosent og brøk (og desimaltall).

Lag en tabell med 3 kolonner. Tittel i kolonnene skal være “Desimaltall”, “Brøk” og “Prosent”. Tabellen skal ha 20 rader, og du skal legge inn 20 verdier mellom 0 og 1 i kolonnen for desimaltall. Prøv å bruke desimaltall med både 1, 2 og 3 desimaler.

Fyll ut resten av tabellen! Det kan være lurt å bruke CAS til å forenkle brøker. Husk å vise det du har gjort i CAS også.

Alle digitable innleveringer bør leveres som et pdf-dokument. Et tips er å bruke word (eller en annen tekstbehandler), der du limer inn skjermbilder fra andre programmer, og lager en god innlevering som kommuniserer godt. 

Husk! Formelutskrift fra regneark og full kode fra programmering.